کتاب ها » انتشارات انتشارات برد

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

پک زیست دهم /پک زیست یازدهم/پک زیست دوازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زیست دوازدهم (ناجی)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

پک جزوه و دی وی دی زیست شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی یازدهم (ناجی)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۱۳۹,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زیست دهم دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی گیاهی دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

پک جزوه و دی وی دی جانوری دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان ++c


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: عبداله شهیدی-رامین رهنمون
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان