کتاب ها » پکیج کتاب و دی وی دی برد آزمون دکتر چلاجور

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

پک زیست دهم /پک زیست یازدهم/پک زیست دوازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

پک جزوه و دی وی دی زیست شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زیست دهم دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۸۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی گیاهی دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

پک جزوه و دی وی دی جانوری دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان