اخبار

تخفیف نوروزی قرن جدید آغاز شد ##1400

۲۱ اسفند ۱۳۹۹

تخفیف نوروزی قرن جدید آغاز شد .سی تا پنجاه درصد  تخفیف نوروزی پک های زیست شناسی و زمین شناسی دکتر محمد چلاجور آغاز شد .

نظرات کاربران شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام *
ایمیل
تلفن (به همراه کد شهر - مثال: 02144444444)
وب سایت
نظر شما *
کد امنیتی * (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)