کتاب ها » انتشارات برد

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

پک کتاب و دی وی زیست پیش دانشگاهی دکتر چلاجور


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۸۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۱,۵۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زمین شناسی دکتر چلاجور


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی ژنتیک دکتر چلاجور


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی گیاهی دکتر چلاجور


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۲,۵۰۰ تومان

مجموعه طلایی زیست ژنتیک


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

مجموعه طلایی زیست پیش دانشگاهی


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

مجموعه طلایی بدن انسان و جانوران


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۰۰۰ تومان

جزوه طلایی زیست سال سوم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۰۰۰ تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان ++c


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: عبداله شهیدی-رامین رهنمون
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

ناجی زیست شناسی کنکور


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۰۰۰ تومان

مجموعه طلایی زیست گیاهی


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال چهارم (دومنظوره امتحان تشریحی و کنکور)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور-دکتر فرزانه رجایی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه طلایی زبان انگلیسی


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر یاسر فیض آبادی
قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال سوم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور،دکتر محمد حسن بازوبندی، دکتر فرزانه رجایی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

همایش و جمع بندی طلایی زمین شناسی(سوم و پیش)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان