کتاب ها » انتشارات فار

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

ریاضی یازدهم تجربی


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: مهندس آرش عمید
قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

ریاضی دهم


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: مهندس رامین منوری-مهندس سجاد ثمودی
قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

پک کامل زیست شناسی


ناشر: شرکت آفبا
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۹۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵۶,۰۰۰ تومان

هندسه تحلیلی تخته گاز


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: حسین هاشمی
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

واژگان زبان انگلیسی(سال سوم و چهارم)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: نازیلا زرگران
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

درک مطلب زبان انگلیسی (سال سوم و چهارم)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: نازیلا زرگران
قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

دیفرانسیل ۲ (درس و تست)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

دیفرانسیل ۱ (درس و تست)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

هندسه پایه ۲ (درس و تست)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری، محسن محمدکریمی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

آزمون‌های هندسۀ تحلیلی


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی، رامین منوری از مؤلفین کتاب‌های دیفرانسیل و ریاضی تجربی اندیشه‌سازان
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

ریاضیات پایه (ویراست جدید)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: مهندس حسین هاشمى طاهرى،احسان موسوى،مهندس سجاد ثمودى
قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

چگونه تک‌رقمی شدم؟


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: سعید تجریشی (رتبه ۵ کنکور سراسری ریاضی ۸۹)
قیمت : ۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۰۰ تومان

حسابان (آموزش)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری، احمدعلی پورنکی
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

گرامر جامع زبان انگلیسی (سوم و چهارم)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: نازیلا زرگران
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

پلۀ آخر اختصاصی (آزمون و پاسخ) ویرایش جدید


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: جمعی از مولفین انتشارات فار
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

پلۀ آخر عمومی (آزمون و پاسخ) ویرایش جدید


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: جمعی از مولفین انتشارات فار
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان