کتاب ها » انتشارات فار

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

ریاضی یازدهم تجربی


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: مهندس آرش عمید
قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

هندسه تحلیلی تخته گاز


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: حسین هاشمی
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

واژگان زبان انگلیسی(سال سوم و چهارم)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: نازیلا زرگران
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

درک مطلب زبان انگلیسی (سال سوم و چهارم)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: نازیلا زرگران
قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

دیفرانسیل ۲ (درس و تست)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

دیفرانسیل ۱ (درس و تست)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

هندسه پایه ۲ (درس و تست)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری، محسن محمدکریمی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

آزمون‌های هندسۀ تحلیلی


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی، رامین منوری از مؤلفین کتاب‌های دیفرانسیل و ریاضی تجربی اندیشه‌سازان
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

ریاضیات پایه (ویراست جدید)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: مهندس حسین هاشمى طاهرى،احسان موسوى،مهندس سجاد ثمودى
قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

چگونه تک‌رقمی شدم؟


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: سعید تجریشی (رتبه ۵ کنکور سراسری ریاضی ۸۹)
قیمت : ۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۰۰ تومان

حسابان (آموزش)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: حسین هاشمی طاهری، احمدعلی پورنکی
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

گرامر جامع زبان انگلیسی (سوم و چهارم)


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: نازیلا زرگران
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

پلۀ آخر اختصاصی (آزمون و پاسخ) ویرایش جدید


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: جمعی از مولفین انتشارات فار
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

پلۀ آخر عمومی (آزمون و پاسخ) ویرایش جدید


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: جمعی از مولفین انتشارات فار
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

زیست پیش‌دانشگاهی ـ جلد ۱ (ویراست جدید)سال ۱۳۹۴


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: سید احمد آل علی، دکتر وحید عزیزی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

پلۀ آخر زیست‌شناسی (آزمون) ویرایش جدید


ناشر: انتشارات فار
نویسنده: دکتر وحید عزیزی
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان