کتاب ها » نشر دریافت

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

تناسب مفهومی و قرابت معنایی نظام جدید


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: دکتر هامون سبطی
قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

پک زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

فارسی یازدهم


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: دکتر هامون سبطی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

اگر تیزهوش هستید بخوانید (ششم به هفتم ابتدایی)


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: دکتر سبطی-استاد هاشمی طاهری-استاد ذهبی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

طراحی صنعتی، خط به خط


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: احسان خزائی
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

تناسب مفهومی و قرابت معنایی


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: دکتر هامون سبطی
قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

عربی در آزمون سراسری


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: امیر هورفر
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

حلّ مسئله‌های شیمی


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: مهندس علمداری و مهندس امینی
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کدام رشته را انتخاب کنم؟


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: به کوشش دکتر احسان زارعی محمود آبادی گروهی از دانشجویان برتر
قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق تمرین زبان فارسی (تست و نکته)


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: آقای بداغی و دکتر سبطی
قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب‌ بیست زبان و ادبیات فارسی


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: استاد بُداغی و دکتر سبطی
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب بیست هندسه تحلیلی


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: عزت اله مشفق
قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب بیست ریاضیات گسسته


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: عزت اله مشفق
قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی ۱ (تک‌جلدی). استاد ذهبی


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: محمود رضا ذهبی
قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

فیزیک پیش‌دانشگاهی ۲. استاد ذهبی


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: محمودرضا ذهبی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب همایش دیفرانسیل


ناشر: نشر دریافت
نویسنده: مهرداد عباسپور
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان