کتاب ها » زمین شناسی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

پک زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال چهارم (دومنظوره امتحان تشریحی و کنکور)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور-دکتر فرزانه رجایی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال سوم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور،دکتر محمد حسن بازوبندی، دکتر فرزانه رجایی
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

همایش و جمع بندی طلایی زمین شناسی(سوم و پیش)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان