کتاب ها » زمین شناسی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

زمین شناسی یازدهم (ناجی)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

پک زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال چهارم (دومنظوره امتحان تشریحی و کنکور)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور-دکتر فرزانه رجایی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال سوم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور،دکتر محمد حسن بازوبندی، دکتر فرزانه رجایی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

همایش و جمع بندی طلایی زمین شناسی(سوم و پیش)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان