کتاب ها » زمین شناسی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

پک زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۵۰۰ تومان

زمین شناسی سال چهارم (دومنظوره امتحان تشریحی و کنکور)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور-دکتر فرزانه رجایی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

زمین شناسی سال سوم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور،دکتر محمد حسن بازوبندی، دکتر فرزانه رجایی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۰۰ تومان

همایش و جمع بندی طلایی زمین شناسی(سوم و پیش)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان