کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

زیست دوازدهم (ناجی)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پک دی وی دی و کتاب زیست شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

زمین شناسی یازدهم (ناجی)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

دی وی دی زیست ناجی//مبحث بدن انسان و جانوران/نظام قدیم/همراه کتاب طایی بدن انسان و جانوران


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زیست دهم دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی گیاهی دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۳۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴۵,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی جانوری دکتر چلاجور(نظام جدید)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳۰,۰۰۰ تومان

پک دی وی دی زیست مبحثی ناجی با چهار جلد کتاب طلایی جمع بندی زیست


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

دی وی دی زیست ناجی//مبحث زیست گیاهی//نظام قدیم(همراه کتاب طلایی گیاهی


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

دی وی دی زیست ناجی//مبحث زیست پیش نیاز/نظام قدیم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

دی وی دی زیست ناجی//مبحث ژنتیک و پیش دانشگاهی//نظام قدیم(به همراه کتاب طلایی ژنتیک و پیش دانشگاهی)


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دی وی دی زیست ناجی//مبحث زیست پایه و گیاهی//نظام قدیم //به همراه کتاب طلایی گیاهی


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی زیست مبحثی ناجی ///نظام قدیم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

پک زمین شناسی یازدهم


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

پک کتاب و دی وی دی چرخه ها


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۰۰۰ تومان

بسته تیر آخر زیست شناسی


ناشر: انتشارات برد
نویسنده: دکتر محمد چلاجور
قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ تومان